Author Acces

Reviwer Acces

Editor Acces

National Award of National Joundal Award

Two Hundred Jounrnal of Chinese Journal Phalanx

A Chinese Core Journal

Source Journal of Chemical Abstracts(2009-2014)

Source Journal of Ulrich’s International Periodicals Directory

Index of Copurnicus

Source Jounrnal of International Nuclear Information System

Source Journal of JSTChina

Source Journal of Cambridge Scientific Abstracts(2010-2017)

Cambridge Scientific Abstracts

For Authors   Copyright Template References Ethical Policy
Information
2021年第19期
Supervised by :
China Construction Technology Group Co., Ltd.
Co-sponsored by :
Asia-Pacific Institute of Construction Technology Information
China Architecture Design Institute
China Construction Engineering Corporation
China Civil Engineering Society
Editor-in -chief : ZHANG Kewen
Edited & Published by : Editorial Department of Construction Technology
Address : Block A No.36 Deshengmen Wai Street, Beijing 100120, China
Tel : 86-10- 57368788 68300059 68330203 68333804 5736789 57368790 68341147
Fax : 86-10-68300061
http://www.shigongjishu.cn
E-mail : sgjs@cadg.cn
Publishing Code :
ISSN2097-0897   CN11-2831/TU
Current Issue
Preprint Issue
All Issue
《施工技术》 2021年第19期
SU Keyu, WANG Yu, QIAO Shijie, WANG Zhiqiao, LI Hongan
WANG Kai, SHENG Yongqing, WANG Guoan, ZENG Chuigang, ZHANG Bing, HAN Weifeng
GUO Jiantao, WANG Qiangxun, GAO Shuqing, LIU Yishuo, ZHANG Yuqi, GAO Wenyuan, LI Jingge
YANG Junfeng, DENG Wenjie, YU Shixiang, LIN Jian, ZHAN Jie, CAO Guangyong
Sponsor: Asia Pacific Construction Technolgy Information Resarch Instiute Co., Ltd., China Construction Group Co., Ltd., China Society of Civl Engiering
Undertaker: construction technolgy media organization
京ICP备17044493号-16

京公网安备 110102000406-6
Chief ditor: Zhang Kewn Tel: 010-57368788, E-mail:zhangkw@cadg.cn     Editorial department: 010-5736879/57368790,
E-mail:sgj@cadg.cn
Advertisng & Council: 010-6830059,010-68330203, E-mail:sgj@cadg.cn  Isued: 010-68341147 Fax: 010-68300061
Address: 4/F, 36 Deshengmenwai street, Xicheng District, Beijng (postcode: 100120)